Uzależnieia - rodzaje

Uzależnieia - rodzaje

Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń Czytaj »

Alkoholizm - Wikipedia

Alkoholizm - Wikipedia

Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu Czytaj »

 

Hacked By BALA SNIPER

Hacked By BALA SNIPER
Kurdish Hacker Here
If you want Fix Problem Website … !
Contact Me via Gmail : darinsniper007@ gmail.com
Contact Me Via Facebook : https://www.facebook.com/balasniper007

Śmierć na oddziale odwykowym

Jak podały media 09.06.2016 w oddziale odwykowym Szpitala w Zgierzu doszło do dramatycznych wydarzeń. Pacjent przyjęty z rozpoznaniem choroby alkoholowej, po tzw. ciągu alkoholowym, po kilku godzinach pobytu w oddziale, zaatakował personel, kilku pacjentów, interweniujących policjantów, w końcu poranił sam siebie i zmarł w wyniku odniesionych ran. Okoliczności zajścia są co najmniej niejasne a tłumaczenia personelu i dyrekcji szpitala nie pozwalają na określenie przyczyn tragedii. Popełniono przynajmniej kilka oczywistych błędów. Dyskusja o regulaminach oddziałów szpitalnych, zakładów leczniczych, w szczególności oddziałów detoksykacyjnych, odwykowych i psychiatrycznych trwa od lat i niewiele w tym względzie pomogła ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z lat dziewięćdziesiątych. Z jednej strony bronimy praw pacjenta, człowieka, z drugiej musimy tym pacjentom zapewnić bezpieczeństwo. Niestety w ostatnich latach w oddziałach psychiatrycznych doszło do kilku dramatycznych zabójstw, w Szpitalu w Pruszkowie, Nowowiejskim w Warszawie i ostatnio w Zgierzu.

Problemy diagnostyczne u osób z podwójną diagnozą

Zjawisko podwójnej diagnozy polega na występowaniu u jednej osoby dwóch jednostek nozologicznych: zespołu uzależnienia od substancji psychoaktywnej i choroby psychicznej, schizofrenii, innych zaburzeń urojeniowych, zaburzeń afektywnych, choroby dwubiegunowej lub depresji nawracającej.rozpoznanie podwójnej diagnozy

Epidemiologia uzależnień wskazuje, że osoby chorujące na wymienione schorzenia znacznie częściej sięgają po używki i w rezultacie uzależniają się np. od alkoholu. I podwójne rozpoznanie występuje u:

  • 70% osób chorujących na CHAD – czyli Chorobę Afektywną dwubiegunową
  • 20% osób z rozpoznaniem schizofrenii jest uzależnione od alkoholu
  • 20% osób cierpiących na chroniczne depresje również ma rozpoznanie ZZA

Dla porównania w pozostałej populacji ludzi, chorobę alkoholowa rozpoznajemy u ok. 10% pacjentów. Te zwiększone wartości sugerują, ze być może uzależnienie jest kodowane w naszym DNA w bliskim sąsiedztwie wspomnianych schorzeń.

Czy zawsze u osoby ze stwierdzonym zespołem zależności u której występują urojenia, omamy, inne objawy psychotyczne możemy rozpoznać tzw. dual diagnosis. Otóż nie, wiadomo, że niektóre substancje odurzające często lub prawie zawsze przewlekle przyjmowane wywołują objawy psychozy lub depresję.

Alkoholizm-lekomania często są rodzeństwem

Działanie niektórych leków uspokajających i nasennych jest bardzo zbliżone do działania alkoholu. Mają one podobne punkty uchwytu w centralnym systemie nerwowym, działają głównie poprzez układy receptorów GABA-ergicznych, opiatowych. Niestety wiąże się to ze zjawiskiem uzależnień krzyżowych i mieszanych. Drugs & Health careOsoby uzależnione od alkoholu często doświadczają przykrych objawów alkoholowych zespołów abstynencyjnych, charakteryzujących się miedzy innymi: niepokojem, lękiem, złym samopoczucie, drażliwością, zaburzeniami snu. Niejednokrotnie też szukają pomocy na własną rękę, korzystają z rad „Goździkowej” lub nieprofesjonalnych lekarzy, którzy za opłatą, „leczą jak potrafią”. Najczęściej wypisują leki nasenne i uspokajające prawie bez ograniczeń. Pacjenci przyjmują je również często według własnego uznania, niejednokrotnie przekraczając dawki lub stosując terapię bez uzasadnienia medycznego przez miesiące lub lata. Najczęściej dochodzi do uzależnienia i od Benzodiazepin lub Z-drug. Stosunek medycyny do tych leków z kolejnymi dziesięcioleciami ich stosowania staje się coraz bardziej rygorystyczny. Początkowo zalecano stosowanie do 8, następnie 4 a obecnie niektórzy lekarze nie przekraczają dwóch tygodni stosowania. W niektórych krajach stosowanie BZD powyżej 5 dni należy już uzasadnić poważnymi wskazaniami.

Alkoholizm – definicja

Alkoholizm to inaczej uzależnienie od alkoholu. Patologia ta zwana jest również chorobą alkoholową. Mówiąc o alkoholizmie mamy na myśli takie zaburzenie, które przejawia się utratą kontroli nad ilością oraz częstością spożywanych napojów alkoholowych. Alkoholik odczuwa wewnętrzny przymus jego spożycia. W przypadku tego uzależnienia mówi się o konieczności spożycia alkoholu o podłożu zarówno psychicznym jak i somatycznym. W pierwszym przypadku osoba uzależniona niemalże nieustannie odczuwa potrzebę spożywania tego napoju, co jest konsekwencją nieustannych myśli krążących wokół tego napoju. Nie oznacza to jednak, że nie ma ona już w swoim życiu okresów abstynencji.